DỰ ÁN DI DỜI PHÒNG HỒ SƠ TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỦA VỆ SINH NGÂN THỤY Tiếp nhận dự án di dời phòng hồ sơ tại Đại học Cần Thơ ngày 20/9/2019 Quá trình tiến hành di dời hồ sơ Hoàn thành nửa chặn đường Tiến hành bàn giao vào ngày 24/9/2019]]>